ŠIK CZ s.r.o., projekt ve školství, unikátní projekt, prevence, nový projekt, prevence ve školách, škola, informace v kostce, školní vysílání, velkoplošná obrazovka

  projekty reference naši premianti další služby aktuality kariéra projekty kontakty  
 
Projekt ŠIK

Podpora prevence

Cíle videospotů

 • propagovat zdravý životní styl, fair-play, toleranci vůči druhým lidem,
 • propagovat aktivní způsoby trávení volného času,
 • vést mladé lidi k odpovědnosti za sebe, své zdraví a svá rozhodnutí, ale i k odpovědnosti za zdraví a bezpečí svých blízkých,
 • podporovat prevenci rizikového chování dětí a mládeže (všechny druhy závislostí, kriminalita, šikana, pohlavně přenášené nemoci atd.),
 • cílem je také depistáž jedinců ohrožených různými druhy rizikového chování (jedinců ohrožených sexuálním zneužíváním, mentální anorexií či bulimií, domácím násilím apod.)


Obsah videospotů
Vernisáž Vysílání preventivních video spotů je pečlivě diferencováno dle naší cílové skupiny. Obsah preventivních spotů je přizpůsoben cílové skupině v závislosti na jejich věku, tzn. na typu školy, kterou navštěvují (ZŠ, SŠ), a na jejich specifických potřebách (probíhá dialog mezi realizátory projektu a řediteli zapojených škol).

Podpora specifické prevence
 • Videospoty podávají jasné, výstižné a pravdivé informace o drogách včetně alkoholu a nikotinu,
 • ukazují, že i bez užívání nikotinu, alkoholu či omamných a psychotropních látek může člověk zažít zábavu, vyrovnat se s problémy a zvládat náročné životní situace,
 • podávají jasné a výstižné informace o pohlavně přenášených chorobách i způsobech, jak se před nimi chránit,
 • poskytují pravdivé informace ohledně odpovědnosti spojené s pácháním různé trestné činnosti,
 • jasně definují, co se skrývá za pojmem šikana, a ukazují, jak na šikanu reagovat,
 • apelují na mladé lidi, aby při sportu používali ochranné pomůcky,
 • věnují se tématům jako například fetální alkoholový syndrom, mentální anorexie a bulimie, gamblerství, deprese a úzkostnost u mladých lidí atd.

Podpora nespecifické prevence
 • Tyto videospoty seznamují děti a mladé lidi s jejich právy a povinnostmi,
 • seznamují je s lidskými právy a povinnostmi obecně,
 • věnují se tématům jako je pohybový režim, racionální strava, aktivní trávení volného času,
 • informují o Lince bezpečí, exponují její telefonní číslo a vysvětlují, v jakých různých případech se na ni mohou obrátit,
 • v podstatě dennodenně dětem poskytují kontakty (telefonní čísla, odkazy na webové stránky, adresy internetových poraden apod.) na důležité organizace, které se specializují na poskytování sociálních a poradenských služeb,
 • věnují se nejrůznějším náročným životním situacím (nešťastná láska, málo kamarádů, rozvod rodičů apod.) a nabízejí jejich „zdravý“ způsob řešení.


Tvorba videospotů
Na tvorbě preventivních videospotů se podílí celá řada odborníků a specialistů z celé České republiky.

ODBORNÍ GARANTI:
  Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality , odborný garant pro spoty z oblasti prevence kriminality, kontaktní osoba: Mgr. Jitka Gjuričová. • Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - odborný garant projektu „Rady a doporučení hasičů při varování ČHMÚ", kontaktní osoba: Mgr. Jaromír Šiman. • Ministerstvo obrany ČR
 • Ministerstvo obrany ČR - odborný garant v oblasti příprava občanů k obraně státu. Kontaktní osoba: Ing. Ivan Gerhát. • Linak bezpečí
 • Sdružení Linka bezpečí, Praha – odborný garant pro spoty z oblasti sociálně-právní ochrany dětí (telefonická krizová intervence), kontaktní osoba: Iveta Poncová. • Anabell
 • Občanské sdružení Anabell, Brno – odborný garant pro spoty z oblasti prevence poruch příjmu potravy, kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ivana Sladká Ševčíková. • Česká koalice proti tabáku
 • Česká koalice proti tabáku, Praha - odborný garant v rámci tvorby spotů z oblasti prevence užívání tabáku, kontaktní osoba: Lukáš Kohoutek. • Dětské krizové centrum, o.s.
 • Dětské krizové centrum, o.s., Praha - odborný garant pro spoty z oblasti prevence sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání dětí a mládeže, kontaktní osoba: Jakub Bouček. • Mládež Českého červeného kříže
 • Český červený kříž - odborný garant pro informačně-vzdělávací spoty z oblasti první pomoci, kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Jirůtková. • Záchranný kruh
 • Asociace Záchranný kruh, odborný garant pro spoty z oblasti prevence běžných rizik i rizik mimořádných událostí, kontaktní osoba: Lukáš Hutta. • Státní zdravotní ústav
 • Státní zdravotní ústav, odborný garant pro spoty z oblasti zdravotní politiky a ochrany i podpory zdravého životního stylu, kontaktní osoba: MUDr. Věra Kernová. • Ústav sociální práce
 • Ústav sociální práce - partner je akreditovanou institucí vzdělávání, má dlouhodobé zkušenosti z oblasti sociální politiky a sociální práce, kontaktní osoba: JUDr. Miroslav Mitlöhner. • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Hradec Králové - spolupráce při tvorbě spotů z oblasti sociální politiky a sociální práce, kontaktní osoba: JUDr. Miroslav Mitlöhner. • Ústřední automotoklub ČR
 • Ústřední automotoklub ČR - odborný garant pro spoty z oblasti dopravní bezpečnosti, kontaktní osoba: Mgr. Igor Sirota . • Sdružení českých spotřebitelů
 • Sdružení českých spotřebitelů - odborný garant v oblasti spotřebitelství a tržních stavů, kontaktní osoba: Ing. Libor Dupal. • N.S.E.F. Production
 • N.S.E.F. Production - partner má dlouhodobé zkušenosti v oblasti hudební výchovy a vztahu mladých hudebníků k hudbě a kultuře, kontaktní osoba: Lukáš Fousek. • Metropolitní univerzita Praha
 • Metropolitní univerzita Praha - odborný garant pro spoty z oblasti mediální výchovy, kontaktní osoba: Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD. • Ph.D. Mgr. Kamil Kopecký
 • Projekt E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace - odborný garant pro rubriku „Komunikace v kapse“, tedy pro oblast internetového bezpečí, kontaktní osoba: Ph.D. Mgr. Kamil Kopecký. • MoHiLa - SPORT, s.r.o.
 • MoHiLa - SPORT, s.r.o. - PaedDr. Pavel LANDA zaštiťující odbornou garanci v oblasti sportovní výchovy, kontaktní osoba: PaedDr. Pavel Landa. • SUKL
 • Státní zdravotní ústav pro kontrolu léčiv - odborný garant pro téma „Výchova ke zdraví“. Partner je správním úřadem a organizační složkou státu, jehož úkolem je mimo jiné vzdělávání a informování široké veřejnosti v otázkách týkajících se léčiv a dalších souvisejících témat, kontaktní osoba: Mgr. Lucie Šustková. • kamenik
 • JUDr. Jiří Kameník - prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Odborný garant seriálu "Sám sobě bodyguardem" zabývajícím se problematikou ochrany osob a majetku.


  Pedagogická fakulta UHK
 • Pedagogická fakulta UHK - PF UHK působí v čele s děkanem doc. PhDr. Pavlem Vackem, Ph.D. jako odborný garant v oblasti Etická výchova, kontaktní osoba: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.. • Nadace dřevo pro život
 • Nadace dřevo pro život - odborný garant v oblasti lesnictví, ekologie a formování kladného vztahu k přírodě, kontaktní osoba: Ing. Stanislav Polák. • doc. PaedDr. Radka Wildová CSc.
 • doc. PaedDr. Radka Wildová CSc. - odborný garant v oblasti čtenářské gramotnosti. • Oddělení BESIP
 • Oddělení BESIP - Útvar BESIP se zabývá metodikou dopravní výchovy dětí ve školách, ale i preventivními dopravně-bezpečnostními kampaněmi zaměřenými na všechny kategorie účastníků provozu na pozemních komunikacích, kontaktní osoba: Bc. Roman Budský.


 • Společnost Avenier, a.s.
 • Společnost Avenier, a.s. - odborník v oblasti očkování a zdravotního poradenství, odborný garant pro rubriku "Výchova ke zdraví - Zdravotníček", kontaktní osoba: Mgr.David Valnoha

DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
  Policie ČR
 • Policie ČR, Správa Východočeského kraje, Preventivně informační skupina, Hradec Králové - spolupráce v rámci tvorby spotů z oblasti prevence kriminality • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Hradec Králové - spolupráce při tvorbě spotů z oblasti sociální politiky a sociální práce.

Jak je spolupráce realizována:
 • organizace poskytují vlastní video spoty, které chtějí prostřednictvím projektu ŠIK prezentovat,
 • organizace poskytují svůj propagační materiál, který mají zájem převést do podoby videospotu,
 • organizace se ve spolupráci s koordinátorem společnosti ŠIK CZ podílejí na myšlenkové a obsahové tvorbě nových spotů a stávají se tak odbornými garanty těchto preventivních spotů.

Máte obavy z netradiční formy podpory prevence? Klikněte zde pro stažení dokumentu.


Jste organizace, která se zabývá problematikou rizikového chování dětí a mládeže??

Chcete prostřednictvím projektu ŠIK obohatit svůj způsob propagace a preventivního působení??


kontakt
Kontaktujte nás:


+420 774 783 945
(koordinátor preventivního vysílání ŠIK)


 
      ŠIK 4TEENS vstup


Současné webové stránky jsou v rekonstrukci, připravujeme pro Vás zcela nové. Děkujeme za pochopení.

Stanovisko MŠMT


hotline ŠIK CZ image video ŠIK CZ image video
ŠIK CZ image video Ke stažení
ŠIK CZ rodičům ŠIK CZ rodičům
ŠIK CZ školám ŠIK CZ školám
ŠIK CZ školám ŠIK v praxi
ukázky videospotů ukázky videospotů
napište nám napište nám

www.army.cz/www.justice.czwww.msmt.czwww.mvcr.czwww.mzp.czwww.mfcr.cz/cps/rde/xchg/www.policie.czwww.mdcr.cz/cs/


www.agel.cz/index.htmlwww.axa.czwww.bontonfilm.cz/www.kaufland.cz/Home/index.jspkasa.czwww.nestle.czwww.nikon.cz/cs_CZ/www.o2.cz/osobni/www.rossmann.czwww.siemens.com/entry/cz/cz/www.skoda-auto.czhttp://skysoft.cz/www.czub.cz/cz/pages/301-podpora-studentu-vs.aspx


www.cez.czwww.albi.czweb.utb.cz/?id=0_0_23&lang=cs&type=0www.securitas.com/cz/cs-cz/www.unob.cz/www.usbscr.cz/o-nas.htmlwww.ticketpro.cz/jnp/home/index.htmlwww.fides.cz/cs/www.colgate.cz/app/Colgate/CZ/HomePage.cvspwww.mattel.com/www.skoly.scolarest.cz/


http://www.mohila.cz/is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1327760654878643/?lang=csnspz.cz/svetluska.centrum.cz/sbirka.phtmlwww.anabell.czwww.asbs.cz/www.avenier.cz/czwww.cenzus-detective.cz/jiri-kamenik/www.cermat.czwww.cervenykriz.euwww.cofet.czwww.dkc.czwww.dokurte.czwww.e-bezpeci.cz/www.eizo.cz/www.ey.com/CZ/cs/Home/Articlewww.hzscr.cz/www.ibesip.cz/www.jaktridit.czwww.konzument.cz/www.linkabezpeci.czwww.mendelu.cz/czwww.mup.cz/www.nadacedrevoprozivot.cz/www.nidv.cz/www.nsef.cz/www.nuov.czwww.policie.czwww.policie.czwww.protagon-it.cz/cz/www.pvk.cz/www.retia.cz/cs/www.scio.cz/www.securityclub.czwww.sukl.cz/www.szu.czwww.uamk.czwww.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspxwww.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/ustav-socialni-prace/zakladni-informace/Stranky/default.aspxwww.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspxwww.zachranny-kruh.cz


www.polar.czwww.ceskenoviny.czocko.idnes.cz/bandmap.czwww.seznam.cz


Urbanlux.cz


www.soundflower.czwww.studiosignus.czwww.hotelinge.cz/

Inge

Kasa


Your browser not support SWF.