vzdělávání v obraze

Ukázky naší tvorby

Mnozí z nás se již osobně do škol nedostanou a zůstávají jen se svými vzpomínkami na školní léta. Proto je pro ně představa komunikace formou videospotů na školách, které slouží k podpoře samotné výuky, otazníkem. 

Jaké spoty běží v rámci vysílání Školního informačního kanálu? Jaká témata a jakým způsobem dokážeme „vzděláváním v obraze“ otevřít? Hledáte případnou inspiraci na vlastní videospot či celý vzdělávací seriál pro školní vysílání?

Pro tyto účely zde uvádíme ukázky naší práce, spoty tvořené s odbornými garanty projektu, ministerstvy ČR a někdy i přímo samotnými školami (Okénko do študákovy duše). Cílem spotů není ohromit grafikou, jakou využívají nejmodernější počítačové hry, ale podpořit mluvené a psané slovo obrazem. Poskytnout pedagogům moderní pomůcku do výuky (spot a metodický list k tématu) a zpestřit výuku i samotným žákům. 

Jsme rádi, že můžeme často v předstihu poskytnout pedagogům materiály k výuce navazující na čerstvé novinky ukotvené v Rámcově vzdělávacích programech pro základní a střední školství. Příkladem je spuštění vzdělávací seriálu z oblasti přípravy občanů k obraně státu, který je tvořen pod garancí samotného Ministerstva obrany ČR.

Typy a náměty na další vzdělávací seriály nám můžete zasílat na emailovou adresu info@sikcz.cz. Děkujeme!

Níže umístěné video obsahuje více spotů mezi kterými lze přepínat procházením seznamu v levém horním rohu.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ