vzdělávání v obraze

Udělené záštity a ocenění

Záštity ministerstev a garance odborníků

Projekt ŠIK vzniká pod záštitou a garancí desítek odborníků i samotných ministerstev ČR. Dochází tak k pečlivé kontrole obsahu vysílání a nastavení celého systému.


„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy záštitu nad tímto projektem, který považuje za přínosný, přijímá…" Zobrazit kompletní zprávu

"Rád přijmu záštitu nad akcí, kde je snaha moderním způsobem naučit děti a budoucí generaci, jak hledat zaměstnání, naučit je získat pocit odpovědnosti za své jednání a nebýt lhostejný ke svému okolí. Moderní styl komunikace s mladou generací je jedinečný styl..." Zobrazit kompletní zprávu

„Velmi Vám děkuji za poskytnuté informace týkající se projektu ŠIK, který je zaměřen na vzdělávání a informování dětí na školách, prevenci z oblasti kriminality, dopravy, úrazů a podporu nedostatkových profesí. S potěšením Vám sděluji, že záštitu nad projektem ŠIK přijímám…“ Zobrazit kompletní zprávu

„Oceňuji tento moderní otevřený systém, který propojuje oblast školství, státních úřadů a organizací s neziskovým sektorem zaměřeným na práci s dětmi a mládeží...Projekt Školního informačního kanálu pokládám za prospěšný a užitečný.“ Zobrazit kompletní zprávu


„Po interním vyhodnocení sděluji, že Ministerstvo financí České republiky poskytne záštitu projektu Školní informační kanál (ŠIK), zároveň jeho zaměstnanci poskytnou aktivní formu spolupráce ve formě odborného garanta.“  Zobrazit kompletní zprávu


„Přijímám záštitu nad sérií spotů "My hrajeme fér!", který je realizován v rámci projektu Školní informační kanál. “  Zobrazit kompletní zprávu


V reakci na Vaší žádost si Vás dovoluji informovat o převzetí záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nad projektem "My hrajeme fér!".Zobrazit kompletní zprávu

 

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ