vzdělávání v obraze

Společenská odpovědnost - CSR

Proč být s námi ŠIK a jak na to?

Partneři projektu a jejich úloha ve vzdělávání | Reference našich TOP partnerů | Hodnocení, studie, marketingové výzkumy | Doklad efektivity

Možnost lepších rozhodnutí
 • V životě mladého člověka se odehrávají příběhy zásadně ovlivňující jeho další směrování. Může se jednat o výběr povolání nebo výzvu zachránit kamarádovi život.
 • ŠIK přináší zkušenosti a příběhy z reality do školního prostředí. Inspirujeme naše děti ke kvalitnějším rozhodnutím v jejich životě.
Odpovědnost za hodnoty
 • Ve světě roste síla firemních značek. Jejich vysoké společenské postavení přináší moc ovlivňovat lidi. S mocí by však měla zároveň přicházet odpovědnost.Podstatou společenské odpovědnosti jsou silné hodnoty. Budou-li je organizace sdílet, dokážou pozitivním způsobem ovlivňovat své okolí.
 • ŠIK je základnou pro sdílení těchto hodnot ve školním prostředí.
Komunikace s novou generací
 • Školský systém zatím nedokáže dostatečně rychle přijmout inovace a trendy stále se měnícího světa. Poskytuje především všeobecný přehled. Budoucnost celého systému bude směřovat k větší propojenosti s praxí a novými technologiemi.
 • ŠIK pomáhá školám angažovat žáky a studenty do vzdělávání. Poskytuje nástroje k interaktivní komunikaci s novou generací. Naše filozofie je postavena na edukativním sdělení.
Informace do více než 200 000 rodin
 • ŠIK je síť 402 obrazovek na základních a středních školách v ČR. Zasahuje 218 000 žáků a studentů s přenosem informací do jejich rodin. Hodnoty našich partnerů se tak dostávají rychle a účinně k nové mladé moderní generaci.
 • ŠIK pomáhá vytvářet a komunikovat CSR projekty organizacím s hodnotami.

Jak? Komunikujte přes ŠIK, vytvářejte hodnoty

Úspěch Školního informačního kanálu je založen na úzké spolupráci s partnery projektu. I Vaše společnost může být součástí nejsilnějšího komunikačního kanálu ve školství.  ŠIK je prestižním projektem, který nemá svou podstatou obdoby v celé ČR ani v zahraničí.

 • Komunikujte své CSR projekty
 • Dejte vědět o svých silných stránkách a odbornosti
 • Investujte do osvěty v oboru, ve kterém podnikáte
 • Využijte komunikační kanál pro své zviditelnění ve spojení se vzděláváním mladé generace
 • Hledejte s námi nové zaměstnance, podpořte technické vzdělávání
 • Inspirujte děti k lepším rozhodnutím
 • Buďte součástí projektu, který zachránil dětský život

Více informací o záchraně dětského života najdete zde.

Druhy některých z nabízených partnerství:
 1. Partner školy – přímý podíl na rozšiřování sítě škol – zapojení nových škol do projektu
 2. Partner vzdělávacích spotů i celých seriálů
 3. Partner pátracích relací - pátrání po pohřešovaných a ohrožených dětech
 4. Partner výstražných zpráv
 5. Partner školení a seminářů pro pedagogy
 6. Partner přednášek pro žáky a studenty
 7. Partner živých akcí na školách
 8. Sponzor již vyrobených spotů
 9. Partner edukativních soutěží
 10. Partner vzdělávací on-line databanky…a mnohé další.

Partnerství je nabízeno celorepublikově, ale i regionálně. Mezi nejexkluzivnější druhy spolupráce patří čestná pozice ENTERPRISE PARTNERA a pozice GENERÁLNÍHO PARTNERA. 

Děkujeme předem za váš zájem o partnerství ve vzdělávacím projektu Školní informační kanál. V případě jakýchkoli dotazů či zájmu o bližší specifikaci druhů partnerství se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám zpracujeme vzdělávací seriál  - rubriku na míru. Nabízíme Vám možnost osobního setkání pro představení projektu.

I malá pomoc může zachránit další dětský život. Přispějte 1,- Kč ročně na jedno dítě v projektu!

DOBRÝ PŘÍKLAD JE NEJLEPŠÍ ZAČÁTEK CESTY!

Kontakt pro sjednání termínu schůzky: 

Richard Prajsler - jednatel společnosti, Tel. : +420 602 214 703, Email:  richard.prajsler@inpublic.cz

 

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ