vzdělávání v obraze

Rada vysílání

RADA VYSÍLÁNÍ podporuje zájmy škol a jim nadřízených institucí, dbá na čistotu a etiku vysílání, podílí se na rozvoji vzdělávacího projektu a slouží jako poradní orgán v oblasti konzultace záměrů Školního informačního kanálu jako takového.

RADA VYSÍLÁNÍ je složena z řad odborníků, osobností i představitelů českého a zahraničního školství. Členy Rady vysílání volí a odvolává předseda rady a to tak, aby v ní vždy byly zastoupeny všechny názorové proudy (sociální oblast, školství, komerční sféra, atd.).

RADA VYSÍLÁNÍ se schází na jednáních, která probíhají až 4x ročně. Rada projednává nejen připomínky k vysílání získané od veřejnosti a pedagogů, ale i od samotných žáků a studentů škol zapojených v projektu.
 

Posláním RADY VYSÍLÁNÍ je odborně podporovat vzdělávací projekt po stránce obsahové náplně, tedy jako poradní orgán přispívat k efektivní komunikaci s mladou generací.

Dohlížet také na sestavování obsahu vysílání s ohledem na cílovou skupinu i vhodnost vzhledem ke školskému prostředí (viz. Školský zákon).

Dále poskytovat konzultaci nad zpracovávanými tématy – video seriály a to tak, aby plně odpovídaly potřebám českého školství a podpořily plně práci pedagogů na českých školách.

Zároveň dohlížet na činnost Školního informačního kanálu, aby docházelo k poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací, přispívat tím ke zvyšování gramotnosti mladé generace, podporovat prevenci společensky nežádoucích jevů, dohlížet na tvorbu školních vzdělávacích seriálů. 

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ