vzdělávání v obraze

Pokrytí projektu

Cílem projektu Školní informační kanál není celoplošné zasíťování škol, ale zapojení aktivních moderních škol a podpora vzdělávání v ČR. Do projektu jsou za tímto účelem vybírány jen aktivní školy, které chtějí ŠIK nejen jako moderní prvek komunikace, ale především jako efektivní pomůcku podporující školní výuku. Za období posledních 7 let bylo do projektu zapojeno více jak 400 škol. 

Ve většině případů je na škole umístěna jedna obrazovka, která je na nejfrekventovanějším místě školy, a to vždy po dohodě s vedením školy. Komunikace mezi učitelem a žákem pomocí videospotů otevírá novou epochu „dorozumívání“ a přispívá tak k podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace.

/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-9.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-10.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-11.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-12.jpg

Současný stav projektu

V současné době vysíláme na 402 obrazovkách po celé ČR. Z videospotů, které moderní a vzdělávací formou podporují prevenci (zejména prevenci společensky nežádoucích jevů) a významně se podílejí na zvyšování gramotnosti, může mít užitek více než 218 000 žáků a studentů po celé České republice.

Školní informační kanál v číslech
  • Vysíláme na každé 14. škole
  • Naše vysílání má možnost sledovat již každý 6. žák
  • Oslovujeme 20% mladé populace ve věku 6-18 let (218 000 diváků)
  • Každoročně obnovujeme diváckou skupinu (ročně přibude do našeho projektu, i bez navyšování škol, minimálně 20 000 nových diváků  – nárůst žáků do zapojených škol)
  • Oslovujeme několik generací najednou – přenos informací do více než 200 000 rodin
Mapa pokrytí – počty obrazovek v jednotlivých krajích ČR, počet zapojení ZŠ a SŠ
Interaktivní mapa pokrytí - zastoupení měst

Slovo z historie – Jak to začalo?

V první fázi projektu (podzim roku 2008) bylo umístěno dvacet školních obrazovek do 20ti vybraných škol z celého území ČR, a to vždy na nejfrekventovanější místo dané školy – internetové studovny, vstupní haly, prostory u školních kiosků apod.

Původním plánem bylo zaměřit vysílání jen na studenty středních škol. Přesto byl pilotní projekt zkušebně odstartován i na jedné ze základních škol (Základní škola Pouchov, Hradec Králové). Hlavním důvodem bylo zkoumání odlišných potřeb cílové skupiny – tedy srovnání základních a středních škol v jejich potřebách a zájmech s ohledem na případnou diferenciaci vysílaného materiálu.

Tento přístup se osvědčil a zájem ze strany základních škol byl tak vysoký, že jsme se rozhodli projekt rozšířit i na ně. Nosná témata, která ŠIK předkládá, oslovují zejména základní školy a z praxe tak kopírujeme cíle mnoha školských zařízení, kde se vzdělává již od „útlého věku“.

Cílem projektu je rozšířit ŠIK ve větším měřítku i na střední školy a pomáhat jim tak v podpoře náboru studentů a v oblasti kariérového poradenství, a to ve spolupráci s místními významnými zaměstnavateli, asociacemi a svazy ČR.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ