vzdělávání v obraze

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. Tato organizace patří mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách, kromě toho ale také v Česku koordinuje 11 dobrovolnických center... 

Ministerstvo obrany ČR

Odborný garant v oblasti příprava občanů k obraně státu.
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Gerhát

Oddělení BESIP

Útvar BESIP se zabývá metodikou dopravní výchovy dětí ve školách, ale i preventivními dopravně-bezpečnostními kampaněmi zaměřenými na všechny kategorie účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Kontaktní osoba: Bc. Roman Budský

Státní zdravotní ústav

Odborný garant pro spoty z oblasti zdravotní politiky a ochrany i podpory zdravého životního stylu.
Kontaktní osoba: MUDr. Věra Kernová

Asociace Záchranný kruh

Odborný garant pro spoty z oblasti prevence běžných rizik i rizik mimořádných událostí.
Kontaktní osoba: Lukáš Hutta

Státní zdravotní ústav pro kontrolu léčiv

Odborný garant pro téma „Výchova ke zdraví“. Partner je správním úřadem a organizační složkou státu, jehož úkolem je mimo jiné vzdělávání a informování široké veřejnosti v otázkách týkajících se léčiv a dalších souvisejících témat.
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Šustková

Sdružení Linka bezpečí, Praha

Odborný garant pro spoty z oblasti sociálně-právní ochrany dětí (telefonická krizová intervence).
Kontaktní osoba: Iveta Poncová

Ústav sociální práce

Partner je akreditovanou institucí vzdělávání, má dlouhodobé zkušenosti z oblasti sociální politiky a sociální práce.
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hloušek

Univerzita Hradec Králové

Spolupráce při tvorbě spotů z oblasti sociální politiky a sociální práce.
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hloušek

Pedagogická fakulta UHK

PF UHK působí v čele s děkanem doc. PhDr. Pavlem Vackem, Ph.D. jako odborný garant v oblasti etické výchovy.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Centrum Anabell, Brno

Odborný garant pro spoty z oblasti prevence poruch příjmu potravy.
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

COFET, a.s.

Odborný garant pro spoty z oblasti finanční gramotnosti.
Kontaktní osoba: Mgr. Svatopluk Jedlička

JUDr. Jiří Kameník

Prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. - odborný garant seriálu "Sám sobě bodyguardem" zabývajícím se problematikou ochrany osob a majetku.

Projekt E-Bezpečí

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace - odborný garant pro rubriku „Komunikace v kapse“, tedy pro oblast internetového bezpečí.
Kontaktní osoba: Ph.D. Mgr. Kamil Kopecký 

Nadace dřevo pro život

Odborný garant v oblasti lesnictví, ekologie a formování kladného vztahu k přírodě.
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Polák

N.S.E.F. production, s.r.o.

Partner má dlouhodobé zkušenosti v oblasti hudební výchovy a vztahu mladých hudebníků k hudbě a kultuře.
Kontaktní osoba: Lukáš Fousek

MoHiLa - SPORT, s.r.o.

Zaštiťující odbornou garanci v oblasti sportovní výchovy.
Kontaktní osoba: PaedDr. Pavel Landa

Dětské krizové centrum, o.s., Praha

Odborný garant pro spoty z oblasti prevence sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání dětí a mládeže.
Kontaktní osoba: Jakub Bouček

Společnost Avenier, a.s.

Odborník v oblasti očkování a zdravotního poradenství, odborný garant pro rubriku "Výchova ke zdraví - Zdravotníček".
Kontaktní osoba: Mgr.David Valnoha

Vím co jím a piju o. p. s.

Odborník v oblasti zdravé výživy, podpory zdravějšího životního stylu a prevence nemocí s důrazem na nepřenosné neinfekční nemoci související s výživou.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Gonzálezová

Nadace Naše dítě

Práva dětí, prevence v oblasti týrání dětí, ale také chování k handicapovaným nebo hodnota přátelství - to jsou témata, která se objevují ve vysílání ŠIKu díky Nadaci Naše dítě... 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Cihlář, specialista PR a reklamy

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ