vzdělávání v obraze

O projektu

Školní informační kanál

Projekt ŠIK (Školní informační kanál) nabízí novou formu komunikace s žáky a studenty, a to pomocí nejnovější moderní technologie. Jde o nejsilnější sdělovací prostředek ve školství. Pomocí vzdělávacích videospotů vysílaných v síti školních obrazovek instalovaných do stovek škol v České republice dochází k účinné podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace. Výuka „v obraze“ tak otevírá nový styl komunikace mezi žákem a jeho učitelem, a poskytuje vhodné nástroje pro zefektivnění výuky na českých školách.

Prostředek, který ke komunikaci s našimi dětmi používáme, je vzhledem k postmoderní technické době, ve které žijeme, velmi zajímavý a atraktivní. Oslovujeme je tak v jejich přirozeném prostředí způsobem, kterým jim je vlastní, a to v místě, kde tráví většinu svého času během dne.

Školní informační kanál pomáhá v orientaci v situacích blízkým životu a připravuje žáky a studenty na praktické jednání. Cílem projektu je vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, aktivně chránit své zdraví a být za sebe odpovědný. 

Rozvíjet schopnost respektování druhých, posilovat ducha vzájemné spolupráce, učit je uplatňovat svá práva, ale zároveň i plnit své odpovědnosti a povinnosti. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednostmi při rozhodování o vlastním životě a budoucí profesní dráze.

/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-4.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-3.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-2.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-1.jpg

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ