vzdělávání v obraze

Hodnocení, studie, marketingové výzkumy

Pravidelné hodnocení spotů žáky a učiteli

07. července 2014

Společnost ŠIK CZ s.r.o., provozovatel projektu s názvem Školní informační kanál provádí průběžně sběr a analýzu dat z českých škol zapojených do projektu. Hodnotí nejen samotný styl předávání informací pomocí sítě školních obrazovek, ale i jejich kvalitu. Sběr a analýza dat slouží ke zjištění potřeb a spokojenosti cílové skupiny, tedy žáků základních škol, studentů středních škol i jejich pedagogů.

Výsledná data jsou také následně analyzována s ohledem na zadání partnerů projektu a to tak, aby docházelo k zaujetí mladého diváka, došlo tak k co největší zapamatovatelnosti předávaných informací a ke zpracování informací mladým člověkem na úrovni jeho emocí. O spotech můžeme tedy říci, že jsou úspěšné, pokud žáky rozesmějí, pobaví, nebo v přiměřené míře i šokují. Jinými slovy vyvolají emoci. Spoty jsou hodnoceny i z pohledu výukové pomůcky pro pedagogy, využitelnosti tématu v hodinách, pomůcky k otevření diskuze nad daným tématem atd.

Výsledky jsou dále zkoumány pro odhalení i případných slabých stránek zpracovaného audiovizuálního díla, pro jeho další nové a účinnější zpracování. 

Sběr dat: 

 • probíhá fyzicky na vybraných školách pod vedením koordinátora projektu ŠIK a pověřeného pedagogického pracovníka školy
 • formou on-line dotazníku, který je vyplňován za asistence pedagogů v rámci jedné vyučovací hodiny cca 45 minut
Hodnotící kritéria:
 • spokojenost cílové skupiny s celkovým obsahem vysílací smyčky
 • spokojenost cílové skupiny s jednotlivými spoty po stránce:
  • obsahové (zpracování myšlenky)
  • grafického ztvárnění spotu
  • hudebního zpracování 

Výzkum tak vyjadřuje celkový pohled žáků, studentů a pedagogů na činnost Školního informačního kanálu. 

Respondenti: 

 • žáci základních škol zapojených v projektu ŠIK (tvoří 53 % respondentů výzkumu)
 • studenti středních škol zapojených v projektu ŠIK (tvoří 47 % respondentů výzkumu) 

Efektivita vysílání projektu ŠIK - 2010

Jsou děti ze školy ŠIKu vnímavější vůči různým projevům rizikového chování? Jsou jejich znalosti a povědomí o různých sociálně patologických jevech na vyšší úrovni než u dětí ze školy bez ŠIKu?

Dokument
Shrnutí výsledků pilotni studie
Dokument
Podrobné výsledky - část A
Dokument
Podrobné výsledky - část B

Marketingový průzkum - 2008

Jaké procento žáků opravdu sleduje naše vysílání? Která témata nejvíce oceňují? Co si z vysílání pamatují? Stáhněte si marketingový průzkum vypracovaný společností ppm europe a.s., který vznikl na počátku zahájení činnosti projektu a již tehdy dokladuje jeho efektivitu.

Dokument
Marketingový průzkum

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ