vzdělávání v obraze

Garanti

Odbornost a garance celého projektu

Garance celého projektu je velmi podstatnou stránkou naší činnosti. Uvědomujeme si, jakou sílu má ŠIK, který je moderním komunikačním nástrojem na školách. Se sílou však přichází i velká míra odpovědnosti. Odpovědnosti za každou informaci, za každé sdělení, které prochází přes Školní informační kanál.

Projekt ŠIK není dalším nástrojem marketingového mixu, ale vzdělávacím projektem, který se již více než 7 let prokazuje jako nekomerční projekt určený k podpoře školního vzdělávání.

Spoty na podporu prevence a vzdělávání prochází pečlivou kontrolou a jsou pod bedlivým dozorem nejen Rady vysílání, ale i jednotlivých odborných garantů pro dané vzdělávací oblasti.

O čistotě a odbornosti projektu svědčí i udělené záštity jednotlivých ministerstev a vyjádření odborníků samotných.

Na samotném počátku projektu ŠIK stála skupinka rodičů, která hledala cesty, jak správně a účinně komunikovat s dětmi. Jak předávat „rodičovské rady“ tak, aby zasáhly srdce dětí. Cestu jsme společně našli. Od samotného počátku projektu držíme odpovědnost za odbornost a úspěšně chráníme jeho nekomerční pojetí.

Děkujeme všem odborníkům – našim partnerům za roky důvěry, míru své obětavosti a hory nezištné práce! Jsme rádi, že naše společná práce má SMYSL!

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ