vzdělávání v obraze

Doklad efektivity

ŠIK jako základna pro sdílení hodnot

O tom, že komunikace Vašich projektů a hodnot opravdu funguje, svědčí například i následující příspěvky, které dokazují vzrůst návštěvnosti webových stránek partnera v době aktivní spolupráce na projektu ŠIK. Dovolte nám o některé se s Vámi podělit.

Bayer s.r.o., projekt Ekologie v objektivu

„Věřím, že se nám podaří navázat na spolupráci i v tomto roce. A to nejen s ohledem na strategii stanovenou naší firmou Bayer, kdy chceme nadále komunikovat různá zdravotní opatření, podporovat vědu a výzkum a také myšlenky odpovědnosti vůči životnímu prostředí u mladých lidí prostřednictvím Vašeho Školního informačního kanálu. Jsem velice ráda, že díky Vaší profesionální spolupráci (tím myslím i opravdu zajímavou přípravu spotu z Vaší strany) jsme měli možnost si v rámci naší, byť zatím krátké spolupráce, ověřit, jak reagují žáci a studenti na vysílání spotu k našemu projektu Ekologie v objektivu. 

V rámci hodnocení nastavených cílů jsme sledovali pečlivě změny chování a přístupy návštěvníků webových stránek projektu, který jsme prostřednictvím Vašeho kanálu komunikovali. A výsledky byly opravdu potěšující: nárůst vstupů na tyto stránky byl v juniorské kategorii během prvního měsíce vysílání spotu, který jsme zacílili na všechny školy, opravdu signifikantní. Téměř o 45% stoupl počet příspěvků do diskuze, nárůst vstupů a kliků do sekce pro mladé téměř o 58%. Dále jsme velice úspěšně mohli využít Vámi připravený spot, který nám odvysílaly hned 2 online televize a prezentován byl i na třech webových portálech pro mládež. Tyto výsledky byly s ohledem na vložené investice jednoznačně přesvědčivé a pomohli nám ve splnění stanoveného cíle - zvýšení zájmu mladých lidí o námi organizovaný projekt Ekologie v objektivu.“

Mládež Českého červeného kříže

„Na projektu Školní informační kanál jsme se společností ŠIK CZ začali spolupracovat na podzim jako garant spotů z oblasti první pomoci. Pokládáme za čest podílet se na takovémto výjimečném projektu pro děti a mládež, protože to jsou přesně ti, kterým je určena i naše organizace – Mládež Českého červeného kříže. Dnešním mladým lidem už nestačí jen přijímat informace prostřednictvím statických médií, potřebují něco více „živějšího“ a „akčnějšího“ – a přesně to splňuje právě tento projekt. 

Naše organizace se nezabývá pouze první pomocí, máme i další aktivity v rámci problematiky HIV/AIDS, lidí s tělesným či mentálním postižením, využití volného času dětí a mládeže. Přesto však považujeme za nesmírně důležité, že se zásady první pomoci, kterou může potřebovat kdokoli z nás, mohou dostat k dětem i touto moderní formou.

Díky participaci na projektu ŠIK a vysílání spotů s tématikou první pomoci jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti našich webových stránek o 25 % oproti minulému roku, což dokládá nejen statistika, která je prováděna prostřednictvím systému TOPlist, ale i anketa, kterou máme umístěnou na hlavní stránce, kde téměř 26 % návštěvníků uvedlo, že jsou na našich stránkách poprvé. 

Věříme, že tento skvělý a neobyčejný projekt bude dál vzkvétat a že my, Mládež Českého červeného kříže, budeme mít možnost se na něm i nadále podílet.“

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ