vzdělávání v obraze

Cíle a hodnoty projektu

Společnost ŠIK CZ s.r.o. je českou společností, která vlastní a provozuje sítě školních obrazovek instalovaných v rámci projektu ŠIK - Školní informační kanál.

Ve spolupráci se státním i nestátním sektorem a v souladu s potřebami škol tvoříme tematické ozvučené vzdělávací spoty - seriály, které jsou preferovány ministerstvy ČR a obsahově navazují na strategie Vlády ČR a EU. Celé vysílání je také podřízeno etickému kodexu společnosti a příslušným zákonům ČR vztahujícím se ke vzdělávání.

Společnost si klade za cíl neustálé zvyšování kvality a efektivity všech prováděných služeb i samotného vysílání. Cílů hodlá dosáhnout mimo jiné i propojením a úzkou spoluprací s významnými státními i nestátními subjekty, odborníky a garanty na sociální oblast i komerčními společnostmi v rámci CSR. Dále pak neustálým zvyšováním atraktivity vysílání a přijímáním do projektu dalších školských zařízení jako příjemců netradiční, a přesto efektivní formy komunikace.

POSKYTUJEME NÁSTROJE PRO INTERAKTIVNÍ KOMUNIKACI S NOVOU GENERACÍ. 

Dalším cílem společnosti je stát se jednou ze základních potřeb českého školství, využívaným moderním systémem podporujícím prevenci rizikového chování na základních i středních školách a účinnou metodickou pomůckou pro pedagogické pracovníky. Napomáhat k modernizaci českého školství a začlenit se tak právem mezi uznávané, prestižní subjekty v oblasti vzdělávacích organizací.

NAŠE FILOZOFIE JE POSTAVENA NA EDUKATIVNÍM SDĚLENÍ.

Jsme si jako společnost i jako jednotlivci vědomi potřeby podílet se na minimalizaci rizik dnešní doby u našich dětí a mládeže. Chceme v nich podporovat odpovědnost za jejich vlastní chování a způsob života, pomoci jim předejít problémům a následkům s tím spojených. Tuto odpovědnost považujeme za neoddělitelnou součást firemní strategie.

ŠIK – PROSTOR PRO VYTVÁŘENÍ HODNOT

Naplněním našeho poslání byl okamžik, kdy se nám podařilo společně zachránit ohrožené dítě. Více o události najdete zde.

/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-11.jpg/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-i.jpg/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-ii.jpg/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-iii.jpg

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ