vzdělávání v obraze

Aktuálně

Korupce získala dvě záštity

30. ledna 2015

Již pět měsíců se mohou diváci ŠIKu setkávat na obrazovkách se seriálem „My hrajeme fér!“, který má za cíl pomoci učitelům při seznamování žáků s problematikou korupce a korupčního jednání a při vytváření jejich právního vědomí a právní odpovědnosti v této oblasti. Zpracování a cíle seriálu, který vzniká díky ambasadorům a odborným garantům, jsou nyní podpořeny i samotným ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřím Dientsbierem a také MŠMT.  Obě záštity jsou k nahlédnutí  zde a zde.

Seriálem „MY HRAJEME FÉR!“ navazujeme na Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kterou schválila vláda České republiky usnesením ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Dále pak na zapracovanou problematiku boje s korupcí do vzdělávacích programů pro základní školství (RVP), ze které vyplývá povinnost pedagogů zahrnout toto téma do své výuky (nově od září 2013).

Ambasadoři seriálu „My hrajeme fér!“ jsou společnosti: EIZO Europe GmbH, o.s., Ernst & Young Audit, s.r.o., Kaufland Česká republika v. o. s., O2 Czech Republic, a.s., Škoda Auto, a.s. Odborným garantem celého seriálu, který dohlíží na obsah a zpracování tématu boje s korupcí, je JUDr. Jan Horník, Ph.D., z Úřadu vlády ČR a za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.

/rsp/public/upload/dientsbier-2.jpg

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ