ŠIK CZ s.r.o., projekt ve školství, unikátní projekt, prevence, nový projekt, prevence ve školách, škola, informace v kostce, školní vysílání, velkoplošná obrazovka

  projekty reference naši premianti další služby aktuality kariéra projekty kontakty  
 
Projekt ŠIK

O projektu ŠIK

Kdo jsme

ŠIK CZ s.r.o. je společnost, která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi.

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které podporují prevenci, mají osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK se hlavně snaží podporovat prevenci rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.
Prostřednictvím projektu ŠIK chceme cílové skupině zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:
  • podpora prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže, podpora nespecifické prevence
  • možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
  • oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
  • aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.
Záštity a ocenění

Projekt je budován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem životního prostředí.

Záštita MVČR - zvětšit Vyjádření MZČR - zvětšit Záštita MŠMT - zvětšit Záštita MD - zvětšit Vyjádření MZ - zvětšit Záštita MFČR - zvětšit Stanovisko MŠMT - zvětšit


Společnost je plně certifikovaná dle ISO 9001:08 a 10006:03.

ISO9001 - zvětšit ISO9006 - zvětšit politika


Současný stav projektu

V současné době je do projektu zapojených 408 obrazovek. Z videospotů, které podporují prevenci a mají informační a osvětově vzdělávací charakter, může mít užitek více než 218 000 žáků a studentů po celé České republice.

poměr zapojených škol v krajích ČR


počty obrazovek v krajích ČR


počet zapojených ZŠ a SŠ

* seznam zapojených škol v projektu na požádání zašleme

Historie projektu

První obrazovky byly nainstalovány v únoru 2008, avšak historie myšlenky a přípravy, které předcházely realizaci, sahají až do května 2007.
PPrvotním motivem spuštění tohoto projektu, který nemá v historii obdoby, byla upřímná snaha skupiny odborníků z oblasti prevence, grafiky a obchodu, kteří byli a jsou zároveň rodiči či pedagogy, najít způsob, jak s žádoucími a potřebnými informacemi oslovovat děti a mladé lidi skutečně efektivním způsobem.
V první fázi projektu bylo umístěno dvacet velkoplošných obrazovek do vybraných koncových míst (škol) po celém území ČR, a to na nejfrekventovanější místa daných škol – internetové studovny, vstupní haly, prostory u školních kiosků apod.
Původní plán byl zaměřit se pouze na studenty středních škol. Nicméně se odstartoval pilotní projekt na jedné základní škole (Základní škola Pouchov, Hradec Králové), který byl zaměřen na rozpoznání odlišných potřeb cílové skupiny na základních a středních školách a vhodnou diferenciaci vysílaného materiálu.
Tento přístup se osvědčil a zájem ze strany základních škol byl tak vysoký, že jsme se rozhodli projekt rozšířit i na základní školy.

Realizace projektu na školách

Zapojení nových škol do projektu probíhá v pravidelných intervalech na základě sepsání smlouvy o spolupráci. Po instalaci obrazovky, kterou zajišťuje naše společnost, je systém nastaven na podmínky školy a obrazovka začne poprvé vysílat. K tomu, aby byl projekt plně funkční, je třeba využívat internet školy. (Nejde však o stream, aktualizace dat probíhá obvykle v nočních hodinách či o víkendech, a to přibližně jednou za 14 dní.)
Celé technické zařízení včetně softwaru škola nemusí zakupovat. Systém je zapůjčen s plným technickým servisem a zárukou. Celý instalační set je pod technickým dohledem, je pojištěn a pravidelně servisován.

Technická realizace projektu

Technickou realizaci projektu zabezpečuje Informační centrum se sídlem v Teplicích.
Tým, který se podílí na tvorbě a konečné podobě vysílání projektu ŠIK, je tvořen :

  • grafickým studiem (profesionální grafici, kameraman, fotograf),
  • obchodním týmem,
  • odborníky, kteří se podílí na myšlenkové tvorbě video spotů (specialisté pro oblast prevence rizikového chování dětí a mládeže).

Podstatou technického řešení projektu ŠIK je vzdálená správa a distribuce dat pomocí sítě Internet z centrálního počítače na koncová místa rozmístěná po území celé ČR.
Technické řešení projektu znázorňuje následující obrázek :


 
1. informační centrum
Vyškolený pracovník informačního centra celý systém ovládá a řídí. Jeho hlavním úkolem je aktualizovat vysílání dle požadavků partnerů a jednotlivých škol, video spoty distribuovat a kontrolovat bezchybný chod celého systému.
2. řídící počítač
Jednotlivé spoty jsou z informačního centra nahrávány na řídící počítač, který je automaticky na základě zadaných požadavků obsluhy distribuuje na jednotlivá koncová místa (tzn. na jednotlivé obrazovky instalovaných ve školách). Tento server zajišťuje non-stop distribuci spotů na veškerá koncová místa po celé ČR a jejich kontrolu.
3. zobrazovací jednotka
Zobrazovací jednotky jsou velkoplošné obrazovky – ozvučené plazmové nebo LCD průmyslové zobrazovače o velikosti úhlopříčky 46"(117cm). Součástí obrazovky je jednoúčelový počítač, který je instalovaný na její zadní straně a který zajišťuje přehrávání video spotů na základě informací, které sem přicházejí z řídícího počítače.
Vysílaná data jsou na obrazovce rozdělena do tzv. rámců – viz.následující obrázek:


Na největší ploše běží vysílané video spoty. Ve spodní části je k dispozici textový pruh, kde běží formou titulků aktuální zpravodajství z domova i ze světa, sportu, kultury apod. V levé části obrazovky je k dispozici grafický sloupec, kde se pravidelně zobrazují loga všech zainteresovaných partnerů projektu. Dále je zde prostor pro zobrazení aktuálního data a času.
Posloupnost přehrávání zajišťují tzv. smyčky, které určují, jak dlouho a kdy jednotlivé video spoty poběží. Tyto smyčky nejsou identické v každé škole. Obsah vysílání může být tedy přizpůsobován potřebám a požadavkům každé zapojené školy.
Systém umožňuje automatické zapnutí a vypnutí obrazovky a ovládání hlasitosti dle předem známého rozvrhu hodin v každé škole (hlasitost vysílání během vyučování je maximálně snížena, během přestávek naopak zvýšena).
Spolehlivost a funkčnost systému je zabezpečena využitím počítačů prověřené kvality od společnosti Intel a využitím celosvětově prověřeného operačního systému typu Unix, konkrétně pak distribuce GNU/Linux Debian.
Systém umožňuje speciální provázanost se státními složkami a institucemi. V naléhavých případech umožňujeme vstup do vysílání těmto institucím, zejména v případech pátracích relací, ekologických a přírodních katastrof, mobilizace, vyhlášení ohrožení školy a žáků. Tato spolupráce je vítána zejména Policií ČR a ministerstvy ČR.


 
      ŠIK 4TEENS vstup


Současné webové stránky jsou v rekonstrukci, připravujeme pro Vás zcela nové. Děkujeme za pochopení.

Stanovisko MŠMT


hotline ŠIK CZ image video ŠIK CZ image video
ŠIK CZ image video Ke stažení
ŠIK CZ rodičům ŠIK CZ rodičům
ŠIK CZ školám ŠIK CZ školám
ŠIK CZ školám ŠIK v praxi
ukázky videospotů ukázky videospotů
napište nám napište nám

www.army.cz/www.justice.czwww.msmt.czwww.mvcr.czwww.mzp.czwww.mfcr.cz/cps/rde/xchg/www.policie.czwww.mdcr.cz/cs/


www.agel.cz/index.htmlwww.axa.czwww.bontonfilm.cz/www.kaufland.cz/Home/index.jspkasa.czwww.nestle.czwww.nikon.cz/cs_CZ/www.o2.cz/osobni/www.rossmann.czwww.siemens.com/entry/cz/cz/www.skoda-auto.czhttp://skysoft.cz/www.czub.cz/cz/pages/301-podpora-studentu-vs.aspx


www.cez.czwww.albi.czweb.utb.cz/?id=0_0_23&lang=cs&type=0www.securitas.com/cz/cs-cz/www.unob.cz/www.usbscr.cz/o-nas.htmlwww.ticketpro.cz/jnp/home/index.htmlwww.fides.cz/cs/www.mattel.com/www.skoly.scolarest.cz/


http://www.mohila.cz/is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1327760654878643/?lang=csnspz.cz/svetluska.centrum.cz/sbirka.phtmlwww.anabell.czwww.asbs.cz/www.avenier.cz/czwww.cenzus-detective.cz/jiri-kamenik/www.cermat.czwww.cervenykriz.euwww.cofet.czwww.dkc.czwww.dokurte.czwww.e-bezpeci.cz/www.eizo.cz/www.hzscr.cz/www.ibesip.cz/www.jaktridit.czwww.konzument.cz/www.linkabezpeci.czwww.mendelu.cz/czwww.mup.cz/www.nadacedrevoprozivot.cz/www.nidm.cz/www.nsef.cz/www.nuov.czwww.policie.czwww.policie.czwww.protagon-it.cz/cz/www.pvk.cz/www.retia.cz/cs/www.scio.cz/www.securityclub.czwww.sukl.cz/www.szu.czwww.uamk.czwww.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspxwww.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/ustav-socialni-prace/zakladni-informace/Stranky/default.aspxwww.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspxwww.zachranny-kruh.cz


www.polar.czwww.ceskenoviny.czocko.idnes.cz/bandmap.czwww.seznam.cz


Urbanlux.cz


www.soundflower.czwww.studiosignus.czwww.hotelinge.cz/

Inge

Kasa


Your browser not support SWF.